Skip to content Skip to footer

Informacinės technologijos

Naujausių technologijų kūrimas ir naudojimas kelia verslui specifinius klausimus ir iššūkius, kuriuose padedame spręsti. Rengiame IT sutartis, konsultuojame steigiant elektroninių paslaugų ar išmaniųjų technologijų verslą, dalyvaujame ir konsultuojame IT produktų ar programinės įrangos kūrimo ir diegimo stadijose. Teikiame išaiškinimus IT sektoriui dėl esamo teisinio reglamentavimo ir randame nestandartinius problemų sprendimo būdus.

Prekyba ir e-komercija

Turime itin didelę patirtį dirbdami su prekybos sektoriumi ir teikiame jam visas teisines paslaugas. Konsultuojame steigiant ar vystant elektroninės prekybos verslą, sprendžiame veikloje kylančius klausimus. Esame įgyvendinę itin didelės apimties projektus prekybos sektoriuje (sutarčių valdymo sistemos diegimas, vartotojų (pirkėjų) teisių užtikrinimas, santykių su tiekėjais valdymas).

Privatumas ir asmens duomenų apsauga

Atliekame teisinius ir IT auditus, konsultuojame ir rengiame visus dokumentus privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityse. Proaktyviai siūlome sistemingai ir reguliariai naudojamas priemones, padedančias reikšmingai sumažinti rizikas privatumui. Teikiame išorinio duomenų apsaugos pareigūno (Data Protection Officer) paslaugas. Atstovaujame santykiuose su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

Darbo santykiai ir migracija

Padedame visais klausimais, kylančiais darbdavio ir darbuotojo santykiuose. Rengiame darbo sutartis, vidaus dokumentus, padedame kilus ginčams. Atstovaujame Valstybinėje darbo inspekcijoje. Konsultuojame ir atstovaujame darbuotojus iš trečiųjų šalių jiems gaunant reikiamus dokumentus įsidarbinti ir dirbti Lietuvoje. Teikiame pagalbą vizų, Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar atkūrimo, prieglobsčio klausimais.

Reguliavimas ir atitiktis

Konsultuojame reguliaciniais klausimais. Kuriame ir diegiame atitikties (Compliance) sistemą individualiai įvertindami konkrečios įmonės veikloje kylančias rizikas. Siūlome priemones, sumažinančias rizikų keliamą grėsmę verslui ir padedame jas įgyvendinti. Nagrinėjame atitikties pažeidimus. Teikiame išorinio atitikties pareigūno (Compliance Officer) paslaugas.

Ginčai

Atstovaujame civilinėse, administracinėse ir darbo bylose ikiteisminėje stadijoje visose ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teismuose ir arbitražuose. Giname baudžiamosiose bylose ikiteisminio tyrimo metu ir teismuose, taip pat Europos žmogaus teisių teisme. Atstovaujame liudytojus ir nukentėjusiuosius baudžiamajame procese.